...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭޒާ
ނ.
ވިރިކެކޭ ބައެއް މަޢުދަނުންނާއި ފައިބަރުފަދަ ތަކެތިން އެކިބޭނުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފުއް ނުވަތަ ފޯލި.
މިއީ އެނބުރޭ ބައެއްކަހަލަ ތަކެތީގެ އެނބުރުން ހަލުއިކުރުމަށް އެތަކެއްޗަށް ލައްވާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭޒާވަޅު . ރޭޒާފުއް . ބިންދާބަޑި . ބޯލްޕެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ