...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޭޓު
ނ.
(1) ނިޔަމިކަމުގެ އިޞްޠިލާހުގައި ގަޑިޔަށް ވަމުން އަންނަ ތަފާތު.
(2) އެއްވައްތަރެއްގެ އެއްޗހިތަކެއްގެ ތެރޭން އެކައްޗަކަށް ޖެހޭއަގު.
(3) މިންވަރު މިސާލު:
-/5ރ ގެ ރޭޓުން 02 މީހުންނަށް ސައިދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭޓު . ގަންޖާ . ގޭސްލައިޓަރު . ސިނގެރޭޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ