...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮށި
ނ.
(1) ފުށް މޮޑެ ތުނިކޮށް ދަމައިގެން ފިހާ ކާއެއްޗެއް.
(2) ކާފޫރު ބަންޑެލީގެ ފޮތިފޮތި.
(3) (ސ) ފަރުޖު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްފައި . ހުނިލީރޮށި . ހޮޅި . ނާނަކަޓާ . ނާނު . ރާރުހި . ރޫހިއްޕިރޮށި . ރޮށިފިހާއެތި . ރޮށިދަމާ ދަނޑި ގަނޑު . ބަޖިޔާ . ބިސްފަތަފޮޅި . ބޮޑުބިސްކޯދު . ކަޖުރު . ކިބާވަރު . ކުޅިފާރޮށި . އަތުރޮށި . މަޅުގޮނޑި . މަތީކިބަ . މަޑުފާރޮށި . ފަންކާރޮށި . ފައުބިސްކޯދު . ފައުބިސްކޯޒު . ފާރޮށި . ފާރޮށިކުނޑި . ފާރޮށިއުނދުން . ފާރޮށިގެ . ފާރޮޓި . ފުށްޖެހިމަސް . ފޫކިބަ . ފޮނިރޮށިކަނޑާއެތި . ދަނޑިފާރޮށި . ތެޔޮރޮށި . ގުއްބު . ގޮދަން ރޮށި . ޕާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ