...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮށިފޮޅިކޭން
ނ.
ބާރަމަޢުލޫދު ހުއްޓާން ގަނޑުވަރުތެރޭން ގެންދާ ކޭމެއް.
މީގައި ހުންނާނީ މަޑުފޮޅި ޒާތުގެ ރޮއްޓެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ