...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮނގުދެމިކާޅު
ނ.
ކަނޑުކާޅުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފުޅާ އަދި ފަތިހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ އަނގަ ކުޑަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ނިގޫ ފަތުގެ ކޮޅު ހުންނާނީ ހަނދުފަޅި ބުރަށް ކަފިކޮންނެވެ.
މަހުގެ ދިގަށްވާގޮތަށް ދެއަރިމަތީގައި އަޅިނޫކުލައިގެ ހިމަ ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ