...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮނގުދެމުން
މ.
(1) ފޮތެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ފަށްދެމުން.
(2) ސީދަލަށް ނުވަތަ ބައްޓަމަކަށް ހިމަދިގުކޮށް ފަށްދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކަޖެހުން . ފާހިދެމުން . ފެންމުޑި . ގަޅިކެނޑުން . ގަޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ