...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮނގުތެޔޮމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މަސްގަނޑުގެ ތެޔޮކަންގަދަ ފަރުމަހުގެ ބާވަތެކެވެ.
އުމުރުން ގިނަ ދުވަސްވީވަރަކަށް ކުލަގަދަވަމުންގޮސް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުވާ ގަދަމުށި ކުލައިގެ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ނިގޫފަތް ކުޑަވާނެއެވެ.
ނިގޫކޮޅުގެ ދެފަރާތުގައި ކުޑަދެކުރަގަނޑާއި ބޮޑު ކުރަގަނޑެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ