...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮނގެ
ނ.
(ގ) ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުފަޅިބިބީ . ހައްވާމަހަ . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިރު . ހިރުދެމުން . ހިމަބޯދު . ހިތިބޯ . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުއިފަތުހިކާ . ހޯސާ . ނާރިގުފާނަ . ނިގޫދިގުހިކާ . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަންގެރި . ރަކަ . ރަތްތިކިފާނަ . ރާޅުފަށް . ރާގޮނޑި . ރެހި . ރޮނގުއެޅުން . ބަބުނަބޮލި . ބުރުމިން . ބޮޑުފެހި . ބޮޑުގޯނބިލި . ބޯބަންފަޓާސް . ކަހައިލުން . ކަށިކުޅުން . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު . ކަޅުއޮށް . ކައްޓަފުޅި . ކަލަރުބިބީ . ކިރުޅިޔަމަސް . ކުނބުނެގުން . ކޫރުއެޅުން . ކޮރުކޭއްތުން . ކޮރުދެމުން . ކޮކާބިބީ . އަނދުންކޫރު . އަނު . އަކުރުބޯލަނޑާ . އަތްފަސޭހަރޮނގު . އަލަނާސިބިބީ . އުނިޔަމުގުރާން . އުދަލިކަޅުއޮށް . އެއްގަމުރަތަފައި . އޮރިބޮލި . ވަށްރޮނގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ