...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮނޑު
ނ.
ހަންބޯ، ރާޅު، ދަތްގަދަ މަސްހަރު އަނގަކުޑަ މޫދުމަހެއް.
މިއީ ފަޅުތެރޭގައި ހާލި ހަދައިގެން ބިސްއަޅާ އެބިސް ބަލަހައްޓާ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުރޮނޑު . ރަތްފޫކުރޮނޑު . ރާވަޅިރޮނޑު . ރޮނޑެ . ބިސްރޮނޑު . ކަޅުފޫރޮނޑު . ކެވެލިރޮނޑު . ކޮރޮފިރޮނޑޮ . އައިލަމަހުރޮނޑު . އޮއިމަތީރޮނޑު . ވާލަންރޮނޑު . މުދިންރޮނޑު . ފީވަލުރޮނޑު . ދަތްފުކުރޮނޑު . ދިރުމި . ދިއްތުންރޮނޑު . ދޮންފަތިރޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ