...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮންދާ
ނ.
ވަޑާންކުރަން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިއީ ލަކުޑިމަށައި އޮމާންކުރަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުންދާ . ރޮންދާކޮޑި . ރޮންދާދާލި . ރޮންދާތިލަ . ރޮންދާލުން . ކަހާއުޑައު . ކޮންނަ ރޮންދާ . ކޮޑި . އަރިކަނޑާ ރޮންދާ . މެދުކަނޑާރޮންދާ . ފަށްނަގާރޮންދާ . ފުއްކެނޑިރޮންދާ . ފޮފަނަގާރޮންދާ . ދަހިބޮނޑޮވުން . ދަހިބޮޑުވުން . ތަށިވަތްނަގާރޮންދާ . ލޮންދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ