...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮކެޓު
ނ.
ވަރަށް ބާރަށް ފަހަތަށް ފޮނުވައިލާ މާއްދާއެއްގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށްދާގޮތަށް ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް، މީގެ އެންމެ ޢާއްމު ވައްތަރުތައް ހުންނަނީ، އެއަށް އަޅައިފައިވާ އަނދާ މާއްދާތަކާއި، އޮކްސިޖަން އެއްކޮށް އަންދައިގެން އުފެދޭއާވި ފަހަތަށް ފޮނުވާ ލައިގެން ދުއްވާގޮތަށެވެ.
މިއެންމެ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ހެދިހަނދު ފަދަ އެއްޗެހި ޖައްވަށް ފޮނުވުމަށާއި، ޖައްވީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ދަތުރުތަކުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ