...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮއި
ނ.
(1) ގިނަދުވަހު ނުފިލާ ހުންނަ ކަށިމަތީގައި ހެދޭ، ފެންފައިބާ ހިރުވާ ފާރެއް.
(2) ރުއިން، މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނދު . ރަވޯ . ރޮއިހެދުން . ރޮއިފާރު . ބަރިދިއްވުން . ބަޑިފަޅައިގެންދިޔުން . ބޮޑުދާލިޖެހުން . ބޯދޮށް . ވަކަރުޖެހުން . ފުރޯވަޅު . ފުރޯޖެހުން . ތަތްގަނޑު . ލައިހޭރިގަތުން . ގޫރިށިވުން . ގޮވާގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ