...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮދިފަނި
ނ.
އިންސާނާގެ ބަނޑުތެރޭގައި ފަލަގޮހޮރުގެ ފަހަތުބައިގައި އުޅޭ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މިފަނި ހުންނާނީ ފަނިވެގެން އުޅޭ Mީހާ ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިހުގެ ތެރޭގައި ހުދުކުލައިގެ ކުދިކުދި ރޮދިބުރިތަކެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ