...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮދިގަނޑު
ނ.
(1) އުނަގަނޑުގައި އަޅާ ނަނުފަށް.
(2) ބޯވަޅުގެ މެދުގައި އެހެން އެއްޗެއްސަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ބާދަލާލައިގެން ގަތައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދެހިރާ . ރިހިހިރު . ރޮދިގަނޑާ . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ކަންގަނޑު . ކިރޭލިގަނޑޮ . އަންބޮނޑި . ފަންކާތުނޑަށްގެތުން . ފޫގެޅުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ