...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮދިޖެހުން
މ.
(1) ދިވެހިލިބާހުގައި ބޯވަޅު އަޅާއިރު ދެހިރު ދޭތެރޭ ބަގިޔާ ޖެހުން.
(2) ފޮތިގަނޑެއްގައި، ނުވަތަ ހެދުން ފަދަ އެއްޗެހީގައި ފަތި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައިރިހެދުން . ފަތިޖެހުން . ފަސްބައިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ