...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯހާ
ނ.
(1) ޤުރުއާން ކިޔެވުން އާދަވެގެންވާ ތަންތާގައި ރޭގަނޑުގެ އަނދިރީގައި ފެންނަ ރޫހާނީ އައްޔެއް.
(2) (ސ) ޒާތެއްގެ ޖިންނިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ