...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯނގާބަޑި
ނ.
(ސ) (1) އަރިދަފުސް އަޅައިގެން އުޅޭމީހާގެ ނޭފަތުން އަންނަ އެއްޗެހި.
(2) މަޖާޒު:
އަބަދު ރޯގާ ޖެހިގެން އުޅޭ ކުޑަކުއްޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ