...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯނާ
ނ.
(1) އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ލޮލަށް ތަންތަން ރަނގަޅަށް ނުފެންނަގޮތްވާ ބަލި.
(2) މަސްމަހާ މެއްސާއި ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ ލޮލަށް ގަދަ އައްޔެއް އެޅުވުމުންޖެހޭ ބިތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޯނުނެގުން . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ރަތްކުރަ . ރާނާ . ރާނާ ކޮޅައުން . ވަލް . ވޭސާކުރުން . މާރު . މުއްޅާ . މުއްޅާވުން . މޫޅާ . މޫޅާވުން . މެދުރޯނު . މޯޅާވުން . ތަތުން . ތަތުންބެއްދުން . ޕަރުވާނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ