...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯނާކުރަ
ނ.
ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގައި އުފެދޭ ބައްޔެއް.
މިބަލިޖެހުމުން ލޮލުގެ ހުދުކަޅި ހުންނާނީ ރަތްރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
ތަންތަންކޮޅުގައި ކުރަބޯވެ ލޭނާރު ހިލިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ