...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯނުނަކަތް
ނ.
(1) އަށާވީސް ނަކަތުން ހަތަރުވަނަ ނަކަތް.
(2) ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ހަތަރުވަނަ ނަކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ