...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯނުބޮނޑި
ނ.
އެތައް ފޯއްޔެއް އެއްކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަ ރޯނު .
މީގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އޮންނަނީ 21 ފޯއްޔެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯނުފޯލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ