...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯނުފޯލި
ނ.
(1) އެކި އަދަދަށް އެކި މިންމިނަށް އަޅައިފައި ހުންނަ ރޯނުފަށްތަކެއް.
(2) ރޯނުބޮނޑިއެއްގެ އެތައް ބައިކުޅަ އެއްބައި.
(3) ރޯނުބޮނޑިއެއްގެ 21 ބައިކުޅައެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ