...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯމަސް
ނ.
(1) ރޯނުފިލުވާހުރި ކަނޑުމަހާއި ފަރުމަސް.
(2) ކަނޑުމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯ . ކިރުމަސްރިހަ . ވަޅޯކުރުން . ގުޅަރިހަ . ސީރާ . ސީރާއެޅުން . ސީރާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ