...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯދި
ނ.
(1) ފައިދާއެއް ހާޞިލުވާ ކޮންމެއެއްޗެއް.
(2) ކާބޯތަކެތި.
(3) ރިޒުޤު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްހެދުން . ރިޒުގު . އަނާމު . މަހަރޯދި . ފަނިފެންލިބުން . ފިހިގަނޑު . ދުޢާވެރިކަން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ގަހުރޯދި . ގައިރޯއްޖާނަސީބު . ގެހެރޯދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ