...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯލުކުނާ
ނ.
އޮޅައިފައި ހުންނަ ދިގުކުނާ.
މީގެ ބޭނުން ހިފަނީ ބޭނުންވަރަކަށް ބުރިކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ