...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯލުކުރުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެތި ދެފަރާތަށް ފުރޮޅުން.
(2) ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ފައިސާ ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރޮޅުން . ލަކިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ