...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯސް
ނ.
އެއްގަމުމަހާ ޕާންފަދަ ތަކެތި ބޭރު ރަތްވެލާންދެން ފިހާފިހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯސްކުކުޅު . ބިރިޔާން ކުރުން . ވައިރަސް . މަސްތަކާ . ފަލޫދާ . ދޮންދޫނި . ސަންދަރޫސް . ސަންދުރޯށި . ސަންދުރޯސި . ޔާދަރޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ