...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯސްޕާން
ނ.
ކުކުޅުބިހާއި، ގެރިކިރާއި، ހަކުރާ ރަނގަޅަށް އެއްކުރުމަށްފަހު.
އެއިން ޕާންފޮތިފޯކޮށް ތަވައެއްގައި ތެޔޮފޮދެއް އުނގުޅައި ދެފުށް ރަތްވެލަންދެން ފިހެފައި ހުންނަ ޕާންފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ