...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަރު . ހަރުގެ . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްތެލި . ހަޑަގަތާނަ . ހާލިގަބަ . ހާޑުކިއްލާ . ހިރުއްދަފިލާ . ހިފަހައްޓައިލުން . ހީޓަރު . ހުކުރުފަނި . ހުއްޓި . ހުއްޖަތް . ހުސްކުރުން . ހެއި . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް . ހޭބޯއެރުން . ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ހޯ . ނަނުއުކުން . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނިގާރަންފޮށި . ނީލަންބެހުން . ނު . ނުކުތާ . ރަހުނު . ރަންނަ . ރަންގުލީރަޙުމަތް . ރިތްދަނޑި . ރިޒާވު . ރޭނުން . ބަހިށި . ބަހުރުވަ . ބަހުގެ އަހުލުވެރިން . ބަންޑިފޯ . ބަރި . ބަރިޖެހުން . ބަރު . ބަކަރިބައިކުރުން . ބަކަރިދަނޑި . ބައިބެލިކޭން . ބައިމެދު . ބަސްވާރު . ބަޑިހަރު . ބަޑިބުރުޒު . ބަޑިދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ