...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހަނާ
ނ.
(1) ތިމާގެ ބޭނުމާ އެއްގޮތަށް ކަމެއް އަނބުރާލަންވެގެން ދައްކާވާހަކައާއި މެދުވެރިކުރާ ސަބަބު.
(2) މަކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޖަތް . ދިއުޅިދިގުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ