...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހާރު
ނ.
(1) ތަފާތު މޫސުން އަންނަ ތަންތާނގައި ގަސްގަހުން މާފޮޅޭ މޫސުން.
(2) މަޖާޒު:
ނއ.
(ހ) ފުރިހަމަ.
(ށ) އުފާވެރި.
(ނ) ތާޒާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަހާރުއައުން . ދިލްބަހާރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ