...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހީ
ކ.
ތިމާކުރާ ކަމެއްގައި އަނެކަކު ބައިވެރިކުރުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
މިސާލު:
ސައިބޮމާބަހީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަހިލާ . ހިކަރި . ބަހީ . ބަހީނ . ބަނހީ . ބައޭބައޭ . އެހެނީ . އެބަހީ . އެއީ . މިހެނީ . ފަހެ . ޔައުނީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ