...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހުރު
ނ.
(1) ކަނޑު.
(2) "ޙިޒުބުލް ބަހުރު" މިނަންކިޔާ ދުޢާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލަމަހި . ހެނޑުން . ހޭރުން . ހޭރުވުން . ހޯދީ . ރައިވަރުބައި . ރޭފާން . ބަހުރު . ބަހުރު ފެނަށްވަންދެން ކިޔެވުން . ބަނދި . ބަން . ބަންބަ . ބަންވުން . ބަންގަޅިސް . ބަންޑުންލުން . ބަކުން . ބަކުންކިޔުން . ބައިބޯ . ބައިބޯކިއުން . ބައޯ . ބަތްގަނޑު . ބަހުރުކިޔެވުން . ބަހުރުކިޔެވެލި . ބާބަ . ބާކަލޯ . ބާއި . ބާއޮކަލޯ . ބާވަ . ބާޒާރީ ބަސް . ބުއް . ބޫން . ބޭރުމެށުން . ބޭފާނު . ބޮނބި . ބޮނޑަލޯގަނޑަ . ބޮނޑިމަސް . ބޮއްބޯކެޑާ . ބޮއްތައިލުން . ބޯބޮ . ބޯބޯ . ބޯބޯވުން . ޅެންބަހުރުވަ . ޅެންބަސް . ޅެންވެރިން . ކަންފަތްޕުޅަށް އެރުވުން . ކައްކާޅު . ކާކަ . ކުނިގަނޑު . ކުރޯކުރޯކުޅުން . ކުއްކުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ