...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހުރު ފެނަށްވަންދެން ކިޔެވުން
"ބަހުރުފެނަށްވަންދެންކިޔެވުން" މަޖާޒު:
ކިޔެވެއްޔެއް ކިޔެވިލެއް ގަދަކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ