...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހުރުކިޔެވުން
ާލަމުގައި ބަނދެގެން ބަހުރުދުޢާއާއިއެކު ކިޔެވެލި ކިޔެވުން.
ކިޔާނިމުނީމާ ލޭދައްކާއިރު، މާވެސްދައްކާނެ އެވެ.
ލޭދައްކާ ތަކެއްޗަކީ، ހާލާއި، ވެލަޔާއި، ކަހަނބާއި، ގެރިބަކަރިފަދަ ތަކެއްޗެވެ.
މިއިން އެއްޗެއްގައި ލޭ ނެތްނަމަ ލޭ ދައްކާނީ އިނގިލި ކަނޑައިލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ