...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހެ
ކ.
(1) ބުނަމޭ.
(2) އަންގަމޭ.
މިއީ ބޮޑުބަނޑޭރި ގެއިން ނެރުނު އަމުރަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޯބެރުން . ހަންކެނޑުން . ހަންމޯ . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުބަސް . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްޕު . ހަމަ . ހަމަތެދެއް . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރެސް . ހަތާ ނެތި އުޅޭ ވައިކުޅަނދުރެއްހެން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހާނ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާއްޔޯ . ހާތްތެރި . ހާލުހާލުން . ހިނިކު . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިތް އޮންނާނީ ސިދުރަތުލް މުންތަހާގައެވެ. . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިތްދާހާތާކަށް ހަށިނުފޮނުވާށެވެ. . ހިލާ . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހީވަނީ ރެވިތެޔޮ ވަށައިގެން އުޅޭހެން . ހީވަނީ ބަނޑުފުރިއަރައިދާނެހެން . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހީވީމެޔަށް ފެންއެއްޗެއް އަޅައިލިހެންނެވެ. . ހުން . ހުންގަބުޅަ . ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ހުދުކާޅު . ހުތްބަރަބަރަ . ހޫނ . ހެއްރަ . ހެއްލުމެއްގައި ގެއްލުމެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ