...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަށި
ތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެ އެވެ.
މިސާލު:
ދަނބުބަށި، ހުދުބަށި، ދިގުބަށި.
(2) ފަނުން ހަ އަރިޔަށް ވިޔެގެން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއް.
(މިއީ އިހުޒަމާނުގައި އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެއް ކުޅުމަށްޓަކައި ފަނުން (ވިޔާއެއްޗެކެވެ.) (3) ދިވެހި އަންހެނުން ކުޅެއުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮވާބައި . ރަންގުބަށި . ރެހަބަށި . ބަށި . ބަށިކޯޓު . ބަށިފިލާގަނޑު . ބަށިފެލެގަނޑަ . ބަށިގަން . ބާނށި . ބާނޓު . ބިންބުޅަލަށްޖެހުން . ބިންބުޅާ . ކަށިބަށި . އަތްމަތިބަރަކާތް . އަތްމަތިފޯލި . އޮށަނި . ވަޅިފަން . ވިހަބަށި . ވެހަބަށި . ވެހަބާށި . މަހުބަނޑުފުޅި . ފިލާގަނޑުބޯޅަ . ފޯލި . ދަނބުބަށި . ތަރުކާރީ . ގަރުބަށި . ސައިނެތްފޯލި . ސައްޕު . ސައްޕުޖެހުން . ސުނބެ . ސުވާ . ސުވާޖެހުން . ޓޮމާޓޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ