...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަށިފުޅި
ނ.
ފޫއަޑިކޮށް ތިރިޔަށް ފަލަކޮށް، ކަރު ހިމަކޮށް ތުން ފުރޮޅައިފައި ހުންނަ ފުޅިޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހުބަނޑުފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ