...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަށިގަން
ނަގައި، މަސްކޮޅެއްމޮޑެ އޭގެ ތެރެއަށް ލޮނުމިރުސް ހަވާދުކޮޅަކާ ބަށިން ނެގި ބަޔާ އަޅާ އެއްކޮށް މޮޑެ އެއިން އެއްބައި ބަށީގެ އެތެރެއަށް އަޅައި ރޮދިން ބަށިބަނދެލައި، ގިތެޔޮފޮދެއްގައި ބާކީ ހުރި ހަވާދުކޮޅު އަޅައިގެން ފުށްފުށަށްޖަހައި ރަނގަޅަށް ރޯފިލުވައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ