...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނބު
ނ.
(ޅ) (1) ބަނބުކެޔޮތޮޅި.
(2) އެންމެ ޅަ ބަނބުކެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިވަނުން . ހުތް . ނާރޮވައްފަލުދަ . ބަނބު . ބަންބަ . ބަންކެއު . ބަންކެއުހޮޅި . ބޮނގަރަ . ބޮނޑިބަތް . ބޮޑުފަނި . ޅައިރުވާކެޔޮ . ކަންނެތްދެލޮނުމަސް . ކަރިގަނޑު . ކިރުރޮދި . ކިރުއިލޮށި . ކެޔޮ . ކޭލެ . އަހި . އަރިޖެހުން . އާރޮސް . އިލޮށިޖެހިކެޔޮ . އުން . އުންހ . އެރި . އެއްތެޔޮ . ވަށްފަނި . ވަކާވަކާޔަށް . މަތިއަންދާފިހުން . މިރުހުލުން . ފަށިލީބަންކެޔޮ . ފައު . ފާކުރުން . ފާކެޔޮ . ފާވުން . ފިހުނުބަނބުކެޔޮ . ފުށްކަން . ފެނުބަނބުކެޔޮ . ފޮތިފޮތިކުރުން . ދަޅިކެޔޮ . ދެލޮނުމަސް . ތަނޑިދޮންކެޔޮ . ތަރުކާރީ . ތަލިގޯޅި . ތެލިގޯނި . ގަރައޭ . ގަރޮއޭ . ގަލަގަދި . ގިތިލީބަތް . ސަންނެޓި . ސައިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ