...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނބުޅަންބޮނޑި
ނ.
އިހުގައި ރަސްކަމަށް ކޮލިލާ ދުވަހު ފުރޮޅާ އެއްޗެއް.
ޚަޒީނާއޭ ކިޔާ ބަޑިޖަހާނީ މިފުރޮޅައިލީމަ އެވެ.
މިއޮންނަނީ މުރުސަލް ފާޑަށެވެ.
މިފުރޮޅުއްވާނީ ކަނބާދި ކިލެގެފާނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ