...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނބުޅަބޮސް
ނ.
ބޮޑުލުބޯ ޒާތުގެ މޭވާއެއް.
މީގައިދޭނީ ހިތިފޮނި ރަހައެކެވެ.
މީގައި ބޯތޮށިގަނޑެއް އޮންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ