...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނބުކެޔޮ
ނ.
ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެއް.
މިއަޅަނީ ފަތް ބޮޑެތިބިޔަ ގަހެއްގައެވެ.
މިހުންނަނީ ސައްކޭލަށް ވުރެ އޮމާންކޮށް އެގޮތަށް ބޭރުގައި އުން ޖަހާފަ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރޮވައްފަލުދަ . ބަނބު . ބަންބަ . ބަންކެއު . ބޮނގަރަ . ބޮނޑިބަތް . ބޮޑުފަނި . ޅައިރުވާކެޔޮ . ކިރުރޮދި . ކިރުއިލޮށި . ކެޔޮ . ކޭލެ . އާރޮސް . އިލޮށިޖެހިކެޔޮ . އެރި . އެއްތެޔޮ . ވަށްފަނި . ވަކާވަކާޔަށް . މަތިއަންދާފިހުން . މިރުހުލުން . ފާކުރުން . ފާކެޔޮ . ފާވުން . ފިހުނުބަނބުކެޔޮ . ފުށްކަން . ފެނުބަނބުކެޔޮ . ދަޅިކެޔޮ . ތަނޑިދޮންކެޔޮ . ތަރުކާރީ . ތަލިގޯޅި . ތެލިގޯނި . ގަލަގަދި . ގިތިލީބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ