...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނދަރުމަތި
ނ.
(1) ފިހާރަތައް ހުންނަ ހިސާބުގަނޑު.
(2) ބަނދަރާދިމާ އަތިރިމަތި.
(3) ރަށްފުށުގެމީހުން މަހަށްދާން އައިސް ތިބޭއިރު ބަނޑަހަ ޖަހައިގެން ތިބޭ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ