...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނދި
ނ.
(1) ވަޒަން ބަހުރުވައިގެ އެންމެ ކުރީގެ ވައްތަރު.
(މިއީ އެއްގޮތަށް ހުއްޓޭ ބަސްތަކަކުން އެކުލަވާފައި އޮންނަ (ފަތިވަރެކެވެ.) (2) އިހުޒަމާނުގައި ވަޒަން ހަމަވާގޮތަށް ހަދައިގެން ވަޒަން ބަހުރުވައިން ރާގަކަށް ކިޔާއުޅުނު ބަސްފަތިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާނި . ބޮނދި . ކުރޯކުރޯކުޅުން . އަކުންބަކުން . މާމަސްވެރިޔާ . މުނި . މުނިބުޑުން ނުފިލުން . ތެލަކަތެލަކަ . ގޮވެލި . ގޮވެލި ގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ