...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނދެލުން
މ.
އައްސައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރުވާޖެހުން . މެދުބުޅިޔަށްނެގުން . މޮހައިލުން . ދަރުހިފުން . ދަރުބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ