...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނގަބަނގަ
ނ.
(1) ބޮޑެތި ސަތަރުފަދަ އެއްޗެހި ވެއްޓޭއިރު އިވޭއަޑު.
(2) މަރުތަބާން ފަދަ ބޮޑުއެއްޗެއް އަރިކުރެވޭ ގޮތަކުން އޭގައި ހުންނަފެން ހިފެހެއްޓެމުން ފައިބާ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ