...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނގަބަނގައެޅުން
މ.
(1) ބޮޑެތި ސަތަރުފަދަ ތަކެތި ވެއްޓޭއިރު އިވޭ އަޑު އިވުން.
(2) މަރުތަބާންފަދަ ބޮޑުއެއްޗެއް އަރިކުރެވޭ ގޮތަކުން އޭގައި ހުންނަފެން ހިފެހެއްޓެމުން ފައިބާއިރު އިވޭއަޑު އިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ