...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނގަލާބޯޓު
ނ.
މުދާ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އުޅަނދެއް.
މިއީ ކަތިރިޔަލުގައި ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މިބޯޓުގައި ގެހަދައިފައި ހުންނަނީ ކޮޅުފަސްކޮޅުގައެވެ.
މި އުޅަނދު ގެންނަނީ ރާއްޖޭން ބޭރުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ