...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަނގުރޫޓު
ނ.
ހުރިމުދަލަށްވުރެ ދަރަނިބޮޑުވެގެން ހުރިހާ މުދާ ވިއްކަންޖެހޭ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދީވާލަ . ދީވާލާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ